ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ ค้นหาแปลงที่ดิน 77 จังหวัดของประเทศไทย

  ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาที่ดิน เลขพัสดุที่ดิน ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องง่ายด้วยเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน LandsMaps ที่กรมที่ดินพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหาได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องเดินทางไปค้นที่สำนักงานที่ดินเหมือนในอดีต

  แอพฯ LandsMaps เป็นวิธีใหม่ในการค้นหาที่ดิน คุณสามารถค้นหาเจ้าของที่ดินออนไลน์และตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน และแปลงที่ดินและดูภาพแปลงที่ดินในสมัยก่อนซึ่งท่านต้องเดินทางไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อดูแปลงที่ดินหรือโฉนดที่ดินด้วยตนเอง แต่ด้วยแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงการตรวจสอบโฉนดที่ดินได้ ค้นหาโฉนดที่ดิน แปลงที่ดิน และค้นหาที่ดินได้ทุกที่ ทุกเวลา และง่ายดายด้วย LandsMaps มาทำความรู้จักกับแอพพลิเคชั่นและวิธีการใช้งานไปพร้อมกัน

  แอปพลิเคชัน LandsMaps ดีอย่างไร

  แอพพลิเคชัน LandsMaps จะช่วยค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดิน โดยใช้ข้อมูลแปลงที่ดินซ้อนชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการ Google Maps ครอบคลุมที่ดินกว่า 34 ล้านแปลงทั่วประเทศ

  โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมธนารักษ์ ใช้ในการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้ง กทม. ในกองผังเมืองและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำให้การสืบค้นระหว่างที่ดินกับชื่อเจ้าของที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน ตำแหน่งที่ดิน และโฉนดที่ดิน สามารถดูได้จากเว็บไซต์เจ้าของที่ดิน เป็นการประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอีกด้วย

  ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งาน “LandsMaps” รวมทั้งสิ้น 20,243,105 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 55,309 ครั้ง สำหรับในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) พบว่ามีผู้ใช้งานแล้ว รวม 11,683,874 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 67,930 ครั้ง

  โดยพบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2564 มีผู้มาใช้บริการมากกว่า 12,621 ครั้งต่อวัน และมีผู้มาใช้บริการรวมกว่า 84 ล้านคนตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

  วิธีค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่านแอปพลิเคชัน Landsmaps

  แอปพลิเคชัน Landsmaps จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของแปลงที่ดิน ทั้งพื้นที่ ตำแหน่ง และสภาพแปลงที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Street View เครื่องมือนำทาง

  ค้นหาระวางที่ดิน แปลงที่ดิน ด้วยแอพฯ LandsMaps

  • หลังจากติดตั้งแอพพลิเคชัน LandsMaps แล้ว ให้ลงทะเบียนและยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมล
  • จากนั้นเข้าสู่ระบบและเริ่มค้นหาที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน โดยระบุตำแหน่งที่ดิน จังหวัด และอำเภอ กรอกเลขที่โฉนด ระบบจะแสดงผังที่ดินบน Google Map
  • หากไม่ทราบเลขที่โฉนดที่ดินสามารถค้นหาที่ดินแปลงใกล้เคียงแล้วเลือกแปลงที่ต้องการได้ เพื่อค้นหาแปลงที่ดินที่ต้องการข้อมูล

  นอกจากนี้ระบบยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอีกมากมาย เช่น

  ฟังก์ชัน   การใช้งานเพิ่มเติม

  • ระบบการใช้งาน     รองรับการใช้งานวันละ 200,000 ครั้ง
  • ระบบภาษา             แสดงผลได้ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)
  • ระบบการค้นหา      จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน
  • ระบบแสดงผล        สามารถแสดงชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากกรมที่ดิน
  • ระบบป้องกัน          ป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต

  ระบบลงทะเบียน    สามารถลงทะเบียนผ่าน Social (Google, Facebook หรือ Twitter) เพื่อรับบริการเพิ่ม เช่น จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน

  ทั้งนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐานจำนวน 14 รายการ ได้แก่

  • หมายเลขระวาง
  • เลขที่ดิน
  • เลขโฉนดที่ดิน
  • หน้าสำรวจ (ตำบล อำเภอ จังหวัด)
  • เนื้อที่
  • สำนักงานที่ดิน
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน
  • ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์
  • ค่าพิกัดแปลง
  • ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
  • ค่าธรรมเนียมภาษีอากร
  • คิวรังวัด
  • แสดงผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

  ส่งผลให้สะดวกสำหรับภาคธุรกิจและภาครัฐในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาซื้อ-ขายหรือบริหารจัดการที่ดิน

  วิธีค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ผ่านเว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th

  นอกจากแอปพลิเคชัน LandsMaps แล้ว ยังสามารถเข้าไปค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ ได้จากเว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th

  ค้นหาระวางที่ดิน แปลงที่ดิน ด้วยเว็บไซต์กรมที่ดิน

  สามารถกรอกรายละเอียดทั้งจังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนด จากนั้นกดปุ่มค้นหาเพื่อเรียกข้อมูลได้ทันที ซึ่งในการตรวจค้นที่ดินก็ค้นหาที่ดินแปลง. รวมทั้งตรวจสอบโฉนดที่ดิน. สามารถดูชื่อเจ้าของที่ดินได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้ ค้นหาแปลงที่ดินผ่านแอพพลิเคชั่น

  ระบบจะแสดงรูปแปลงที่ดินบน Google Map ให้เห็นบนภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมข้อมูลรายละเอียดของที่ดิน เช่น เลขพัสดุ หน้าสำรวจ สำนักงานที่ดิน ราคาประเมิน แต่ละแปลง ณ กรมธนารักษ์หากท่านต้องการทราบการเดินทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินแห่งท้องที่ที่แปลงนั้นตั้งอยู่ ท่านสามารถ เรียกดูเส้นทาง หรือหากต้องการชมบรรยากาศที่ดินโดยรอบแบบ 360 องศา ก็สามารถเลือกชมภาพแบบ Street View ได้เช่นกัน

  ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชัน “LandsMaps” โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งจากแอปสโตร์ (App Store) และกูเกิลเพลย์ (Google Play) หรือผ่านแอปพลิเคชัน “Smartlands” ได้ทันที 

  ค้นหารูปแปลงที่ดิน ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเอง

  นอกจากแอปพลิเคชัน LandsMaps แล้วยังมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจจากกรมที่ดิน ได้แก่ แอปพลิเคชัน “SmartLands” โดยให้บริการ 15 ด้าน ดังนี้

  1. สารานุกรมที่ดินเป็นโครงการเพื่อการศึกษาที่มุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
  2. นัดจดทะเบียนล่วงหน้าในการทำธุรกรรมที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

  3.LandsMaps ให้คุณค้นหาแปลงที่ดินพร้อมรายละเอียดของโฉนดที่ดินกว่า 33 ล้านแปลง และเข้าถึงการค้นหาที่ดิน โฉนดที่ดิน และหมายเลขผู้จัดส่งได้ทันที

  1. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์
  2. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ

  6.การคำนวณค่าธรรมเนียมที่ดินและภาษีประเภทต่าง ๆ เพื่อเตรียมการ

  1. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
  2. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด

  9.ค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านทางอินเทอร์เน็ต

  1. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
  2. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contact DC
  3. ติดต่อกรมที่ดินทางไลน์คุยงานวันเดียวไม่เสร็จ
  4. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
  5. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
  6. ตรวจสอบค่ารังวัดทั่วประเทศโดยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด