ค้นหาตำแหน่ง ที่ดิน ง่าย ๆ จากเลขโฉนด

  สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ และอยากทราบว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ไหน สามารถขอ เลขที่โฉนด เพื่อตรวจสอบค้นหาตำแหน่ง ที่ดินบนเว็บไซต์ของกรมที่ดินได้ง่าย ๆ ขณะนี้กรมที่ดินได้ปรับปรุงหน้าตาเว็บไซต์ใหม่ สวยงาม ใช้งานง่ายขึ้น

  มาดูวิธีหาตำแหน่งที่ดิน จากเลขที่โฉนด ง่าย ๆ 

  1. เข้าเว็บไซต์ค้นหาแปลงที่ดิน
  2. กดเลือกและกรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ และ เลขที่โฉนดของที่ดินที่สนใจ ด้านซ้ายบนของเว็บ
  3. กด“ค้นหา” ก็เป็นอันเรียบร้อย!

  สิ่งที่เราดูได้จากระบบ เกี่ยวกับแปลงที่ดิน

  • ตำแหน่งของที่ดิน
  • รูปร่างแปลงที่ดิน (เส้นสีแดง)
  • ขนาดแปลงของที่ดิน (ไร่, งาน, ตารางวา)
  • ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (บางแปลง ราคาประเมินอาจไม่เพิ่มขึ้น สามารถตรวจสอบราคาประเมินได้ที่กรมธนารักษ์อีกครั้ง)

  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสาขาและสถานที่ตั้ง “สำนักงานที่ดิน” ที่เราสามารถติดต่อทำธุรกรรมซื้อขายได้อีกด้วย และ สำหรับใครที่ต้องการซื้อที่ดิน อย่าลืมคำนวณภาษีซื้อที่ดิน เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่ต้องเตรียมในการซื้อขาย ณ กรมที่ดิน คำนวณภาษีซื้อบ้านเบื้องต้น

  วิธีการค้นหาแปลงที่ดิน ผ่านเว็บไซต์ LandsMaps กรณีไม่มีโฉนดที่ดิน

  สามารถค้นหาที่ตั้งที่ดิน ได้ 3 วิธี

  วิธีที่ 1 กดซูมแผนที่เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ดิน คล้ายกับการใช้ Google Maps กดซูมเข้าไปจนเจอตำแหน่งที่ดิน จากนั้น Double-Click

  วิธีที่ 2 กด “ค้นหาสถานที่สำคัญ” แล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ เช่น ชื่อคอนโด หมู่บ้าน โรงพยาบาล ที่ใกล้กับตำแหน่งที่ดินที่ต้องการค้นหา จากนั้นเลื่อนหาตำแหน่งที่ดินแล้วดับเบิ้ลคลิก

  วิธีที่ 3 กด “ตำแหน่งปัจจุบัน” [อยู่มุมขวาล่าง] ระบบจะค้นหาตำแหน่งจากที่อยู่ปัจจุบัน (จำเป็นต้องเปิด อนุญาตให้เข้าถึงตําแหน่ง ในมือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ค้นหาข้อมูล) เลื่อนหาที่ตั้งที่ดิน แล้ว Double-Click

  ข้อมูลแปลงที่ดินอย่างละเอียดผ่านเว็บไซต์ Landsmaps

  1. ราคาประเมินที่ดิน

  ตามปกติแล้วการหาราคาประเมินที่ดินจะนิยมค้นหาจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ โดยทาง

  Landpro Thailand มีการอธิบายวิธีการประเมินราคาที่ดินอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การค้นหาราคาประเมินที่ดินผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์จำเป็นต้องมีข้อมูลโฉนดที่ดิน เช่น เลขที่โฉนด เพื่อหาราคาประเมินที่ดินแต่ในเว็บไซต์ Landsmaps ระบบใหม่ นี้ สามารถหาราคาประเมินที่ดิน ในกรณีที่มีโฉนด หรือไม่มีโฉนดที่ดิน ก็ได้ราคาประเมิน จะแสดงออกมาในหน่วย (บาท ต่อ ตร.วา)  หากต้องการทราบราคาประเมินที่ดินรวมทั้งแปลง ให้นำเนื้อที่ (หน่วยให้เป็นตารางวา) แล้วคูณกับ ราคาประเมิน

  1. รูปแปลงที่ดิน

  ระบบจะทำการปักหมุดที่ดิน มีเครื่องมือวัดขนาดความกว้างและความยาวของที่ดินด้วย

  1. ข้อมูลอื่น ๆ ของที่ดิน (ข้อมูลในโฉนดที่ดิน)

  เลขโฉนด, หน้าสำรวจ, เลขที่ดิน, ระวาง, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, เนื้อที่ดิน

  1. ค่าพิกัดแปลงที่ดิน

  สามารถใช้ปักหมุดใน Google Maps หรือแผนที่ รวมถึง Street View เพื่อดูพื้นที่จริงผ่านระบบ Google Maps ระบบจะนำทางจากตำแหน่งปัจจุบัน (Your Location) ไปยังแปลงที่ดิน และยังมี ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ “จากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดิน” ระบบจะนำทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดิน

  1. ผังเมือง

  เว็บไซต์ Landsmaps ได้บูรณาการข้อมูลกับกทม.และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีปุ่ม เลือกแสดงผังเมืองเพื่อแสดงผังแบ่งเขตพร้อมคำอธิบายความหมายของแต่ละสีในการใช้ประโยชน์ ในที่ดินแต่ละประเภท

  1. ข้อมูลสำนักงานที่ดิน

  ระบบจะแสดงข้อมูลสำนักงานที่ดินที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของที่ดินแปลงนั้นๆสาขาที่ดินที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ คิวรังวัด ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมภาษีอากร ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน รวมทั้ง ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ “จากที่นี่ไปยังสำนักงานที่ดิน” ระบบจะนำทางจากตำแหน่งปัจจุบัน (Your Location)

  แนะนำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน เว็บไซต์ Landsmaps (สำหรับบุคคลทั่วไป)

  เว็บไซต์ Landsmaps เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป เข้ามาใช้งานได้ฟรีและค้นหาข้อมูลทั้งหมดข้างต้นได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งถือว่าใช้งานง่าย จริง ๆ มันใช้งานได้

  นอกจากนี้ ทาง เว็บไซต์ Landsmaps ยังมีช่องทางการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบใช้งาน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

  1. รับทราบรายละเอียดของเจ้าของที่ดิน ติดต่อเจ้าของที่ดินเพื่อขอข้อมูลการติดต่อ
  2. สามารถบันทึกจดจำแปลงที่ดินไว้ในโปร์ไฟล์ส่วนตัวได้
  3. ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะได้รับข้อมูลเลเยอร์แผนที่น้อยกว่าผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
  4. สามารถค้นหาแปลงที่ดินได้มากกว่า 20 ครั้งต่อวัน ระบบจะอนุญาตให้ค้นหาได้ไม่เกิน 20 ครั้งต่อวัน สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ

  จะค้นหารายละเอียดทางกฎหมายของที่ดินได้อย่างไร?

  คำอธิบายทางกฎหมายของที่ดินเป็นรายละเอียดที่เป็นลายลักษณ์อักษรของที่ดิน ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ขอบเขต ขนาด และที่ตั้งของทรัพย์สิน คำอธิบายทางกฎหมายมักใช้ในการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ และสามารถพบได้ในการสำรวจที่ดินโฉนดและเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อค้นหาคำอธิบายทางกฎหมายของที่ดิน:

  • ตรวจสอบโฉนดทรัพย์สิน คำอธิบายทางกฎหมายของที่ดินมักจะรวมอยู่ในโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง อาจมีการบันทึกโฉนดทรัพย์สินหรือหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกทรัพย์สินในพื้นที่
  • มองหาการสำรวจที่ดิน การสำรวจที่ดินเป็นแผนที่รายละเอียดของที่ดินที่มีข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต ขนาด และที่ตั้งของทรัพย์สิน การสำรวจที่ดินมักดำเนินการโดยนักสำรวจมืออาชีพ พวกเขามักจะได้รับจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกของทรัพย์สินในท้องถิ่น
  • ติดต่อหน่วยงานปกครองท้องถิ่น หลายแห่งเก็บรักษาบันทึกทรัพย์สินในเขตอำนาจศาลของตน คุณอาจได้รับสำเนาคำอธิบายทางกฎหมายโดยติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกเหล่านี้
  • ตรวจสอบกับเจ้าของเดิม หากคุณไม่สามารถค้นหาคำอธิบายทางกฎหมายด้วยวิธีการใด ๆ ข้างต้น คุณอาจสามารถขอได้จากเจ้าของเดิมของทรัพย์สิน เจ้าของเดิมอาจมีสำเนาคำอธิบายทางกฎหมายในบันทึกของพวกเขา
  • จ้างผู้เชี่ยวชาญ หากคุณไม่สามารถหาคำตอบด้วยวิธีใดๆ ข้างต้น คุณอาจจำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญ เช่น ทนายความหรือนักสำรวจที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยคุณในการขอคำอธิบายทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เหมาะสมหรือโดยการสำรวจที่ดินใหม่