วิธีหาตำแหน่งพิกัดที่ดิน จากเลขที่โฉนด ง่าย ๆ

  โฉนดที่ดินคือเอกสารที่แสดงที่ตั้งของที่ดินที่คุณเป็นเจ้าของ เป็นเอกสารควบคุมจำนวนที่ดิน ภายในเอกสารนี้จะบอกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เช่น รูปแปลงที่ดิน ขนาดของที่ดินแปลงนั้น ที่ตั้งของที่ดิน รวมถึงจุดสังเกตต่างๆ ที่มองเห็นได้บนที่ดิน สำหรับท่านที่ต้องการซื้อที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ และอยากทราบว่าที่ดินแปลงไหนสามารถขอเลขที่โฉนด เพื่อตรวจสอบที่ตั้งที่ดินได้จากโฉนดที่ดิน (น.ส.4) ที่ เว็บไซต์กรมที่ดิน ขณะนี้กรมที่ดินได้ปรับปรุงหน้าตาเว็บไซต์ใหม่ไฉไลกว่าเดิม ใช้งานง่ายมากขึ้นด้วย

  การตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของแปลงที่ดินในอดีต เช่น การตรวจสอบโฉนดที่ดิน ที่ตั้งแปลงที่ดินหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของที่ดินทำได้ยาก เนื่องจากเราต้องเดินทางไปที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมที่ดินโดยตรง หากต้องการขอข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ที่ครอบครองอยู่โดยเฉพาะหากที่ดินที่ครอบครองนั้น ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่อาศัยอยู่จะต้องเดินทางไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนั้น ๆ

  เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ดิน ค้นหาตำแหน่งพิกัดที่ดินทั่วประเทศฟรี เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน แผนที่ดิน (LandsMaps) ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ iOS และ Android โดยสามารถค้นหาข้อมูลที่ดินได้ด้วย หากท่านมีโฉนดตัวจริงหรือสำเนาแต่ไม่รู้ว่าที่ดินแปลงนั้นอยู่ตรงไหน หรือมีลักษณะทางกายภาพอย่างไร วันนี้จะสอนวิธีง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนในการค้นหาตำแหน่งที่ดินจากเลขที่โฉนด โดยใช้แอปพลิเคชัน LandsMaps ผ่านโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่จะเข้าไปหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดจะต้องเตรียมข้อมูลไว้ดังนี้

  ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการ ค้นหา ระวางที่ดิน

  การค้นหาพิกัดที่ดินมีหลายวิธี ทั้งด้วยตนเอง และข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเตรียมก่อนค้นหาที่ดิน จะมีอะไรบ้างนั้นจะพาไปดูดังนี้

  • โฉนดที่ดิน

  ต้องมีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่แท้จริงและสามารถซื้อขายได้ตามกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน นส. น.ส.3ก หรือ น.ส.4 เป็นต้น ถ้าโฉนดที่ดินแสดงกรรมสิทธิ์ที่อนุญาตให้ทำมาหากินได้เท่านั้น เช่น สปก. จะไม่สามารถซื้อขายได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ถือกรรมสิทธิ์โฉนดโดยสมบูรณ์

  • ตรวจสอบข้อมูลหน้า โฉนดที่ดิน

  วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ดินบนโฉนดที่ดินสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดินโดยต้องนำเลขที่ดิน ขนาดที่ดิน ตำบล อำเภอ จังหวัด มาตรวจสอบ คุณจะทราบขนาดพื้นที่ ชื่อเจ้าของ และรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้

  • ขนาดที่ดิน

  ควรตรวจสอบขนาดที่ดินด้วยว่ามีขนาดตรงกับที่ประกาศขายหรือไม่ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมที่ดินวัดขนาดให้ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Map Measure มาใช้ โดยสามารถประมวลผลขนาดของพื้นที่ได้

  • ตรวจสอบประเภทที่ดิน

  ต้องตรวจสอบประเภทของที่ดินอย่างละเอียดด้วยว่าเป็นที่ดินตาบอดหรือไม่ หรือเป็นที่ดินสาธารณะอยู่ในเขตสงวนหรืออุทยานหรือเปล่า เพราะในโฉนดที่ดินจะไม่ให้รายละเอียดในส่วนนี้เลย หากซื้อมาแล้วอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้

  • ตรวจสอบข้อมูลที่กรมที่ดิน

  การค้นหาที่ดินที่กรมที่ดินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ ก่อนการซื้อขายจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีปัญหาอะไรหรือไม่ ข้อมูลโฉนดและพื้นที่จริงตรงกันหรือไม่

  • ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของที่ดิน

  ควรตรวจดูสภาพแวดล้อมของที่ดินนั้นว่าเหมาะแก่การทำกิจการ สร้างบ้าน ทำการเกษตร หรือเหมาะทำธุรกรรมใด ๆ เพราะหากซื้อที่ดินผิดประเภทจะทำให้เสียเวลาและเสียเงินอีกด้วย

  การใช้งานแอปพลิเคชัน LandsMaps มีแค่ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LandsMaps บนโทรศัพท์มือถือของคุณ หลังจากนั้นต้องทำการสมัครใช้งานแอปพลิเคชันก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ซึ่งทำได้ทั้งระบบ IOS & Android

  ขั้นตอนที่ 2 ไปที่สัญลักษณ์แว่นขยายที่มุมขวาบน เลือกจังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนดที่ดินที่ต้องการทราบ

  ขั้นตอนที่ 3 หลังจากนั้นจะมีแผนที่และตำแหน่งของที่ดินแปลงที่เราค้นหา โดยจะมีข้อมูลในรูปแบบแปลงที่ดิน ตำแหน่ง (หมายเลขระวาง เลขที่ที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล/แขวง-จังหวัด) เนื้อที่ (ไร่ งาน ตารางวา) สภาพพื้นที่ ราคาโฉนดที่ดินโดยประมาณ, ข้อมูลการเดินทางไปสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน, หมายเลขโทรศัพท์, พิกัดแปลง, ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, ค่าใช้จ่ายในการรังวัด, ระยะเวลารอรังวัด (คิวรังวัด), พื้นที่ใช้ประโยชน์ตามภาพรวม ผังเมืองรวมทั่วประเทศและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครทั่วประเทศ

  การหาพิกัดที่ดิน 

  เมื่อตรวจสอบที่ดินให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน คุณสามารถค้นหาบริเวณใกล้เคียง หรือค้นหาพิกัดที่ดินเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมหรือดูราคาประเมินทรัพย์สิน คุณสามารถไป สำนักงานที่ดิน จากนั้นติดต่อขอดูระวางแผนที่ได้ หรือเข้าค้นหาพิกัดที่ดินได้ง่าย ๆ ผ่านมือถือ ผ่านเว็บไซต์ LandsMaps

  การค้นหาพิกัดที่ดินผ่าน Dolwms.dol.go.th

  การหาพิกัดที่ดินนอกจากค้นหาได้จากเว็บไซต์ LandMaps ผู้ที่สนใจยังทำการตรวจสอบข้อมูลโฉนดที่ดิน เลขระวาง และตามพิกัดที่ดินได้ผ่านเว็บไซต์ที่จัดการและรวบรวมข้อมูลโดยกรมที่ดินเอง ชื่อ Dolwms.dol.go.th ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. คุณจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ Dolwms.dol.go.th
  2. คุณจะต้องทำการกรอกรายละเอียด จังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนด ของที่ดินที่ต้องการค้นหา
  3. หลังจากนั้นกดค้นหา แล้วอ่านค่า พิกัดแปลง บนผลข้อมูลที่แสดงให้เห็นที่หน้าเว็บไซต์

  ตำแหน่งที่ดินมีวิธีการดูจากเลขที่โฉนด ง่าย ๆ  

  1. ให้คุณเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ค้นหาแปลงที่ดิน
  2. คุณจะต้องทำการกดเลือกและทำการกรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนดของที่ดินที่ต้องการค้นหาที่ด้านซ้ายบนของเว็บ
  3. หลังจากนั้นทำการกดค้นหาเป็นอันเรียบร้อย

  สิ่งที่จะได้เห็นจากระบบเกี่ยวกับแปลงที่ดิน

  • ตำแหน่งที่ดิน
  • รูปร่างแปลงที่ดิน
  • ขนาดแปลงที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น ไร่, งาน, ตารางวา
  • ราคาประเมินซึ่งบางแปลงอาจไม่ขึ้น แต่สามารถตรวจสอบได้ที่กรมธนารักษ์